รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2100233028000000
รายการงบประจำ
6111100
0.00
0.00
8,248,004.34
0.00
2100240029000000
รายการงบประจำ
6111100
0.00
0.00
15,275,163.34
0.00
2100253028000000
รายการงบประจำ
6111100
0.00
0.00
0.00
0.00
2100204081000000
รายการงบประจำ
6111200
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
2100205014009000
รายการงบประจำ
6111200
206,500.00
0.00
206,500.00
0.00
2100205082000000
รายการงบประจำ
6111200
10,387,057.25
0.00
10,367,654.83
0.00
2100212021009000
รายการงบประจำ
6111200
11,800.00
0.00
7,200.00
0.00
2100219023009000
รายการงบประจำ
6111200
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
2100225056000000
รายการงบประจำ
6111200
353,900.00
0.00
353,899.00
0.00
2100228013009000
รายการงบประจำ
6111200
87,000.00
0.00
87,000.00
0.00
2100228025009000
รายการงบประจำ
6111200
1,404,000.00
0.00
1,395,575.00
0.00
2100228060000000
รายการงบประจำ
6111200
783,300.00
0.00
783,199.50
0.00
2100228085000000
รายการงบประจำ
6111200
1,504,500.00
0.00
1,499,764.18
0.00
2100228087000000
รายการงบประจำ
6111200
1,129,700.00
0.00
1,128,646.23
0.00
2100228090000000
รายการงบประจำ
6111200
791,000.00
0.00
790,722.80
0.00
2100230024009000
รายการงบประจำ
6111200
18,500.00
0.00
18,500.00
0.00
2100230072000000
รายการงบประจำ
6111200
77,240.00
0.00
76,579.80
0.00
2100230095000000
รายการงบประจำ
6111200
17,371,900.00
0.00
17,370,929.79
0.00
2100230096000000
รายการงบประจำ
6111200
158,700.00
0.00
158,700.00
0.00
21002300A0000000
รายการงบประจำ
6111200
2,442,842.99
0.00
2,442,292.97
0.00
21002300A1000000
รายการงบประจำ
6111200
208,980.00
0.00
208,980.00
0.00
2100233028000000
รายการงบประจำ
6111200
870,742.00
0.00
870,742.00
0.00
2100234001001000
รายการงบประจำ
6111200
371,800.00
0.00
364,440.00
0.00
2100234001009000
รายการงบประจำ
6111200
1,080,000.00
0.00
1,070,171.90
0.00
2100234002009000
รายการงบประจำ
6111200
26,000.00
0.00
26,000.00
0.00
2100234006001000
รายการงบประจำ
6111200
250,000.00
0.00
249,945.90
0.00
2100234008000000
รายการงบประจำ
6111200
3,910,340.83
0.00
3,903,482.17
0.00
2100234010009000
รายการงบประจำ
6111200
23,000.00
0.00
23,000.00
0.00
2100234024000000
รายการงบประจำ
6111200
3,780,080.00
0.00
3,773,917.71
0.00
2100237067000000
รายการงบประจำ
6111200
804,900.00
0.00
802,922.77
0.00
2100240029000000
รายการงบประจำ
6111200
87,131,491.00
0.00
87,106,997.00
0.00
2100243091000000
รายการงบประจำ
6111200
739,200.00
0.00
738,616.92
0.00
2100250092000000
รายการงบประจำ
6111200
110,000.00
0.00
110,000.00
0.00
2100234008110080
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
758,000.00
0.00
758,000.00
0.00
2100234008110140
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
758,000.00
0.00
758,000.00
0.00
2100234008110140
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
758,000.00
0.00
758,000.00
0.00
2100234008110340
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตั
6111310
758,000.00
0.00
758,000.00
0.00
2100234008120000
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ด
6111310
1,285,000.00
0.00
1,285,000.00
0.00
21002620A8110041
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
6111310
1,124,750.00
0.00
1,124,750.00
0.00
21002620A8110284
เครื่องฟังเสียงหัวใจของทาร
6111310
67,800.00
0.00
67,800.00
0.00
21002620A8110527
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมั
6111310
1,124,800.00
0.00
1,124,800.00
0.00
21002620A8110548
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้
6111310
257,750.00
0.00
257,750.00
0.00
21002620A8110710
หม้อต้มแผ่นความร้อนโรงพยา
6111310
290,800.00
0.00
290,800.00
0.00
21002620A8110722
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ
6111310
113,850.00
0.00
113,850.00
0.00
21002620A8110822
หม้อแช่พาราฟินโรงพยาบาลกุ
6111310
161,850.00
0.00
161,850.00
0.00
21002300A0410046
ก่อสร้างลานคอนกรีตรอบอาคาร
6111320
583,874.33
583,874.33
0.00
0.00
21002300A0410047
ก่อสร้างถนนคสล.(รวมไหล่ทา
6111320
2,166,125.67
2,166,125.67
0.00
0.00
21002300A0420034
อาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร
6111320
9,285,300.00
2,867,700.00
6,417,600.00
0.00
21002300A0420059
อาคารผู้ป่วยพิเศษ60ห้อง
6111320
44,307,300.00
32,358,392.00
11,948,908.00
0.00
21002300A0420065
อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ
6111320
4,579,500.00
48.00
4,579,452.00
0.00
21002300A0420138
แฟลตพักแพทย์20ยูนิต(6ชั
6111320
16,783,300.00
0.00
16,783,300.00
0.00
21002300A0420213
อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเห
6111320
66,073,000.00
0.00
66,073,000.00
0.00
2100234008410000
อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภ
6111320
2,556,000.00
1,284,000.00
1,272,000.00
0.00
2100234008410010
บ้านพักข้าราชการระดับ5-6
6111320
807,300.00
0.00
807,300.00
0.00
2100234008410010
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวม
6111320
165,678.00
0.00
165,678.00
0.00
2100234008410040
อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภ
6111320
2,675,000.00
1,952,750.00
722,250.00
0.00
2100234008410050
บ้านพักข้าราชการระดับ5-6
6111320
980,000.00
0.00
980,000.00
0.00
2100234008410080
ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารสำน
6111320
466,000.00
0.00
466,000.00
0.00
2100234008410090
รั้วตาข่ายลวดถักตอกเสาเข็
6111320
484,322.00
0.00
484,322.00
0.00
2100234008410100
อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภ
6111320
2,556,000.00
1,284,000.00
1,272,000.00
0.00
2100234008410120
บ้านพักข้าราชการระดับ8-9
6111320
1,920,000.00
0.00
1,920,000.00
0.00
2100234008420010
อาคารพักพยาบาล32หน่วยเป
6111320
5,574,600.00
0.00
5,574,600.00
0.00
2100234008420010
อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังห
6111320
25,479,500.00
0.00
25,479,500.00
0.00
2100230095500000
เงินอุดหนุนพัฒนาอาจารย์แพท
6111410
534,000.00
0.00
516,884.00
0.00
2100230097500000
เงินอุดหนุนโครงการกำจัดปัญ
6111410
700,100.00
0.00
700,100.00
0.00
2100230097500000
เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโร
6111410
95,000.00
0.00
95,000.00
0.00
2100230099500000
เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุค
6111410
466,000.00
0.00
466,000.00
0.00
21002620A7500028
เงินอุดหนุนพัฒนารูปแบบการค
6111410
117,200.00
0.00
117,200.00
0.00
21002620A7500031
เงินอุดหนุนพัฒนารูปแบบการค
6111410
1,319,400.00
0.00
1,319,370.00
0.00
21002620A7500036
เงินอุดหนุนพัฒนารูปแบบการค
6111410
63,300.00
0.00
63,300.00
0.00
2100205007709000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐา
6111500
114,000.00
0.00
113,751.25
0.00
2100230095700000
ถอนคืนเงินค่าปรับ
6111500
365.30
0.00
365.30
0.00