รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211100
22,487,136.00
0.00
22,241,222.67
0.00
2000406036000000
รายการงบประจำ
6211200
1,254,000.00
0.00
869,502.00
0.00
2000432031000000
รายการงบประจำ
6211200
573,120.00
0.00
452,413.00
0.00
2000432059000000
รายการงบประจำ
6211200
28,000.00
0.00
0.00
0.00
2000433061000000
รายการงบประจำ
6211200
5,238,520.00
0.00
2,667,502.65
0.00
2000433062000000
รายการงบประจำ
6211200
118,898.00
0.00
55,522.00
0.00
2000438008000000
รายการงบประจำ
6211200
2,517,693.00
0.00
1,847,797.83
0.00
2000439002000000
รายการงบประจำ
6211200
22,795,026.00
0.00
15,209,025.32
0.00
2000439003000000
รายการงบประจำ
6211200
13,992,472.00
960,525.74
6,853,542.22
0.00
2000439004000000
รายการงบประจำ
6211200
1,504,800.00
0.00
823,575.00
0.00
2000439007000000
รายการงบประจำ
6211200
609,500.00
0.00
540,044.00
0.00
2000451041000000
รายการงบประจำ
6211200
30,000.00
0.00
0.00
0.00
2000461037000000
รายการงบประจำ
6211200
488,200.00
0.00
160,507.00
0.00
2000439002120010
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ด
6211310
1,190,000.00
0.00
1,190,000.00
0.00
2000439003110010
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
44,000.00
0.00
44,000.00
0.00
2000439003110040
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6211310
84,000.00
0.00
84,000.00
0.00
2000439003110080
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชน
6211310
15,800.00
0.00
15,800.00
0.00
2000439003110130
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด800
6211310
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
2000439003110150
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอก
6211310
9,300.00
0.00
9,300.00
0.00
2000439003110200
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
6211310
46,000.00
0.00
46,000.00
0.00
2000439003110240
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
6211310
42,500.00
0.00
42,500.00
0.00
2000439003110270
โทรทัศน์สีแอลอีดี(LEDTV
6211310
23,200.00
0.00
23,200.00
0.00
2000439003110290
เครื่องขัดพื้นสำนักงานเขต
6211310
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2000439003110310
เครื่องดูดฝุ่นขนาด15ลิต
6211310
13,000.00
0.00
13,000.00
0.00
2000439003110310
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิต
6211310
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
2000439003110350
ตู้เหล็ก2บานสำนักงานเขต
6211310
5,500.00
0.00
5,500.00
0.00
2000439003110370
ตู้เหล็ก4ลิ้นชักสำนักงา
6211310
7,900.00
0.00
7,500.00
0.00
2000439007110020
ตู้เย็นขนาด13คิวบิกฟุต
6211310
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
2000439007110020
ตู้เย็นขนาด13คิวบิกฟุต
6211310
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
2000439007110020
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขน
6211310
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
2000439007110020
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขน
6211310
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
2000439007110030
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000439007110030
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000439007110030
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก2บานโรง
6211310
400,000.00
0.00
335,000.00
0.00
2000439007110030
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก2บานโรง
6211310
400,000.00
0.00
325,000.00
0.00
2000439007110040
ถังดับเพลิงขนาด20ปอนด์
6211310
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
2000439007110040
ถังดับเพลิงขนาด20ปอนด์
6211310
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
2000439007110050
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
2000439007110050
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับง
6211310
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
2000439007110050
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชน
6211310
7,900.00
0.00
7,900.00
0.00
2000439007110050
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชน
6211310
7,900.00
0.00
7,900.00
0.00
2000439007110060
โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าโรงเรีย
6211310
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
2000439007110060
โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าโรงเรีย
6211310
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
2000439007110060
เก้าอี้โรงอาหารโรงเรียนอุ
6211310
800.00
0.00
800.00
0.00
2000439007110060
เก้าอี้โรงอาหารโรงเรียนรา
6211310
800.00
0.00
800.00
0.00
2000439007110070
ถังน้ำแบบสแตนเลสขนาดความ
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000439007110070
ถังน้ำแบบสแตนเลสขนาดความ
6211310
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2000439007110070
อุปกรณ์การเลี้ยงอาหารโรงเ
6211310
9,300.00
0.00
9,300.00
0.00
2000439007110070
อุปกรณ์การเลี้ยงอาหารโรงเ
6211310
9,300.00
0.00
9,300.00
0.00
2000439007110080
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6211310
23,200.00
0.00
23,200.00
0.00
2000439007110080
โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV
6211310
23,200.00
0.00
23,200.00
0.00
2000439007110080
เตารีดโรงเรียนอุดรพัฒนากา
6211310
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2000439007110080
เตารีดโรงเรียนราชินูทิศ2
6211310
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2000439007110100
เตียงนอนพร้อมอุปกรณ์โรงเร
6211310
360,000.00
0.00
294,000.00
0.00
2000439007110100
เตียงนอนพร้อมอุปกรณ์โรงเร
6211310
360,000.00
0.00
239,700.00
0.00
2000439007110110
ครุภัณฑ์กีฬาอื่นโรงเรียนอ
6211310
324,800.00
0.00
324,800.00
0.00
2000439007110110
ครุภัณฑ์กีฬาอื่นโรงเรียนร
6211310
324,800.00
0.00
324,800.00
0.00
2000439007120000
รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(
6211310
1,288,000.00
0.00
1,190,000.00
0.00
2000439007120070
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด6ตั
6211310
1,920,000.00
0.00
1,917,000.00
0.00
2000439007120070
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด6ตั
6211310
1,920,000.00
0.00
1,918,000.00
0.00
2000439002410CHA
ส้วมนักเรียนหญิง6ที่/49
6211320
399,200.00
399,000.00
0.00
0.00
2000439002410CHB
โรงอาหาร260ที่นั่งโรงเร
6211320
2,450,000.00
2,082,500.00
367,500.00
0.00
2000439002410CJD
สนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรี
6211320
887,000.00
887,000.00
0.00
0.00
2000439002410ZZZ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ
6211320
832,200.00
492,600.00
339,600.00
0.00
2000439003410060
โรงอาหาร84ที่นั่งโรงเรี
6211320
1,104,000.00
197,250.00
590,791.68
0.00
2000439003410060
โรงอาหาร260ที่นั่งโรงเร
6211320
2,600,000.00
2,236,314.00
363,686.00
0.00
2000439003410240
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,000.00
0.00
2000439003410240
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439003410240
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439003410250
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439003410250
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439003410250
ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรม
6211320
159,100.00
0.00
159,100.00
0.00
2000439003410250
ฟ.1/42(สนามฟุตบอล)โรงเรี
6211320
884,300.00
0.00
433,800.00
0.00
2000439003410360
ถังน้ำค.ส.ล.9/9โรงเรียน
6211320
234,500.00
234,000.00
0.00
0.00
2000439003410360
รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง(ฐานรา
6211320
595,900.00
351,900.00
0.00
0.00
2000439003410360
รั้วลวดหนามขนาด9เส้นโร
6211320
290,200.00
290,000.00
0.00
0.00
2000439003410360
รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไ
6211320
520,200.00
0.00
519,900.00
0.00
2000439003410360
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถ
6211320
432,700.00
0.00
432,000.00
0.00
2000439003410360
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถ
6211320
384,300.00
0.00
384,300.00
0.00
2000439003410360
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถ
6211320
620,300.00
0.00
620,000.00
0.00
2000439003410360
แบบรางระบายน้ำฝาเหล็กโรงเ
6211320
380,400.00
0.00
380,400.00
0.00
2000439003410850
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
489,000.00
0.00
489,000.00
0.00
2000439003410850
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
361,000.00
0.00
361,000.00
0.00
2000439003410850
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
692,000.00
0.00
367,000.00
0.00
2000439003410850
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
699,000.00
0.00
344,600.00
0.00
2000439003410850
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
338,800.00
0.00
338,800.00
0.00
2000439003410850
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
334,000.00
334,000.00
0.00
0.00
2000439003410850
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
380,000.00
0.00
380,000.00
0.00
2000439003410850
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
356,000.00
0.00
356,000.00
0.00
2000439003410860
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
502,600.00
0.00
298,100.00
0.00
2000439003410860
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
722,200.00
0.00
402,000.00
0.00
2000439003410860
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอ
6211320
540,100.00
0.00
528,500.00
0.00
2000439003420060
อาคารเรียน324ล./55-กโรง
6211320
5,397,000.00
4,191,882.69
1,205,117.31
0.00
2000439003420090
อาคารสำนักงานแบบที่1สพม
6211320
4,410,800.00
2,893,642.61
1,517,157.39
0.00
2000439007410000
อาคารหอนอนนักเรียน38พร้อ
6211320
14,124,000.00
11,740,000.00
0.00
0.00
2000439007410000
อาคารหอนอนนักเรียน38พร้อ
6211320
7,062,000.00
4,667,220.00
886,781.15
0.00
2000439007410010
โรงอาหาร260ที่นั่งโรงเร
6211320
3,367,000.00
2,570,000.00
0.00
0.00
2000439007410010
โรงอาหาร84ที่นั่งโรงเรี
6211320
1,123,000.00
0.00
730,039.20
0.00
2000433022500040
ค่าหนังสือเรียน
6211410
16,900,953.00
0.00
16,900,953.00
0.00
2000433022500150
ค่าอุปกรณ์การเรียน
6211410
8,660,940.00
0.00
8,658,990.00
0.00
2000433022500170
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6211410
7,838,800.00
0.00
7,838,800.00
0.00
2000433022500250
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6211410
18,034,025.00
0.00
18,034,025.00
0.00
2000433022500370
ค่าจัดการเรียนการสอน
6211410
85,050,950.00
0.00
84,935,450.00
0.00
2000439003500000
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ
6211410
225,000.00
0.00
112,500.00
0.00