รายละเอียด

รหัสงบประมาณ
ชื่อรหัสงบประมาณ
แหล่งเงิน
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือ
1600711004000000
รายการงบประจำ
6211100
671,700.00
0.00
481,460.00
0.00
1600765005000000
รายการงบประจำ
6211100
354,900.00
0.00
248,240.00
0.00
1600706008000000
รายการงบประจำ
6211200
202,500.00
0.00
30,000.00
0.00
1600706010000000
รายการงบประจำ
6211200
20,000.00
0.00
0.00
0.00
1600706011000000
รายการงบประจำ
6211200
38,400.00
0.00
38,370.00
0.00
1600711004000000
รายการงบประจำ
6211200
34,800.00
0.00
19,319.00
0.00
1600712002000000
รายการงบประจำ
6211200
493,612.00
0.00
337,775.39
0.00
1600762014000000
รายการงบประจำ
6211200
49,800.00
0.00
32,092.00
0.00
1600765005000000
รายการงบประจำ
6211200
135,300.00
0.00
15,151.00
0.00
1600766001000000
รายการงบประจำ
6211200
26,931,354.00
109,589.00
24,602,904.03
0.00
1600766003000000
รายการงบประจำ
6211200
202,880.00
0.00
27,400.00
0.00
1600712002110000
เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค
6211310
14,600.00
0.00
12,500.00
0.00
1600712002110000
ตู้ล็อกเกอร์เก็บสัมภาระผู้
6211310
15,600.00
0.00
15,500.00
0.00
1600766001110220
เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุ
6211310
15,500.00
0.00
15,500.00
0.00
1600766001110220
เตียงตรวจโรคพร้อมม้าขึ้นเต
6211310
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
1600766001110220
ตู้ข้างเตียงพร้อมม้านั่งก
6211310
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
1600766001110220
ตู้เก็บเวชภัณฑ์กรมราชทัณฑ
6211310
13,800.00
0.00
13,500.00
0.00
1600766001110220
รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งกรมร
6211310
6,900.00
0.00
6,900.00
0.00
1600766001110230
รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเ
6211310
20,000.00
0.00
19,300.00
0.00
1600766001110230
รถเข็นทำแผลกรมราชทัณฑ์ต
6211310
12,800.00
0.00
12,000.00
0.00
1600766001110230
ลูกยางหายใจพร้อมอุปกรณ์กร
6211310
5,200.00
0.00
4,900.00
0.00
1600766001110230
ชุดวินิจฉัยโรค11รายการก
6211310
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
1600766001110230
เสาแขวนน้ำเกลือแสตนเลสกร
6211310
2,500.00
0.00
2,350.00
0.00
1600766001110230
ชุดขับถ่าย(พร้อมที่ปัสสาว
6211310
1,100.00
0.00
1,100.00
0.00
1600766001110230
โคมไฟส่องตรวจโรคกรมราชทัณ
6211310
13,400.00
0.00
13,000.00
0.00
1600766001110240
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ(Autoclav
6211310
90,000.00
0.00
88,500.00
0.00
1600766001110240
ชุดทำแผลสแตนเลสกรมราชทัณฑ
6211310
4,000.00
0.00
3,800.00
0.00
1600766001110240
เครื่องตรวจหูคอจมูกกรมร
6211310
15,000.00
0.00
14,000.00
0.00
1600766001110240
ออกซิเจนถังเล็กพร้อมอุปกรณ
6211310
17,000.00
0.00
13,000.00
0.00
1600766001110260
เครื่องพ่นยาละอองฝอยพร้อมอ
6211310
2,500.00
0.00
2,350.00
0.00
1600766001110260
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกใน
6211310
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
1600766001110270
เครื่องวัดความเข้มข้นของออ
6211310
2,400.00
0.00
2,200.00
0.00
1600766001110270
เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่
6211310
13,000.00
0.00
12,500.00
0.00
1600766001110270
เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่
6211310
4,500.00
0.00
4,200.00
0.00
1600766001110270
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด
6211310
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
1600766001110270
เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิ
6211310
5,400.00
0.00
5,000.00
0.00
1600766001110280
เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลื
6211310
6,000.00
0.00
5,800.00
0.00
1600766001110280
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายท
6211310
4,400.00
0.00
4,400.00
0.00
1600766001110290
ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายสำหร
6211310
300.00
0.00
300.00
0.00
1600766001110290
ตะแกรงล้างแผลกรมราชทัณฑ์
6211310
8,000.00
0.00
7,600.00
0.00
1600766001110290
ชั้นสำหรับวางอุปกรณ์ชุดตรว
6211310
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
1600766001110290
ตู้เก็บOPDCardกรมราชทัณ
6211310
9,000.00
0.00
8,000.00
0.00
1600766001110300
โต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้กร
6211310
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
1600740013410070
ปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสร
6211320
3,734,000.00
3,599,893.02
0.00
0.00